CBF-Erkend Goed Doel

okt 25, 2018

Scholen weer gestart, ook voor de 26 nieuwe FSR studenten.


 

Scholen weer gestart, ook voor de 26 nieuwe FSR studenten.

In Roemenië beginnen de scholen nogal laat, nl. begin oktober. Het is weer een hele klus geweest om de nieuwe FSR studenten een plek op een internaat te geven. 
Een aantal van de studenten kiezen er voor om niet in het internaat te gaan wonen, maar daarvoor in de plaats het openbaar vervoer te gebruiken. Eerst was daar geen geld voor, maar dankzij de sponsoring van FSR nu wel.

Het is mooi om de blijde gezichten te zien! Deze jongeren hebben nu een kans gekregen om aan een toekomst te werken die kansen geeft. Mooi toch?


FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: