Beste sponsors en belangstellenden,

Ons werk gaat onverminderd door en helaas is dat nog steeds nodig! Daarom is er ook weer een nieuwsbrief die vertelt wat we de afgelopen maanden hebben mogen doen. We hopen dat je weer even de tijd wilt nemen om deze nieuwsbrief te lezen. Wij hebben jullie betrokkenheid nodig. Als je wilt reageren op deze <nieuwsbrief> dan is dat prima en zien we graag je reactie komen.

Daarnaast willen wij als bestuur van FSR een ieder hartelijk bedanken die ons werk een warm hart toedraagt! Dankzij jullie hulp (financiële middelen, praktische hulp zoals kleding sorteren en gebed) is dit werk steeds weer mogelijk. We willen jullie goede feestdagen en een gezegend 2024 toewensen!

Jan Agterhof, André Buijs, Cees Lock, Gert-Jan Groeneveld, Jaap Strijker en Jan Venema

 

 

Comments are closed.