Gezinssponsoring

Roemenië is een land met een van de sterkst groeiende economieën van de Europese Unie. Tegelijk is Roemenië nog steeds een van de meest arme landen binnen de EU…

Ruim 30% van de bevolking loopt het risico van armoede en sociale uitsluiting. FSR ziet om naar gezinnen uit dit deel van de Roemeense bevolking. In het bijzonder de mensen die het meest te lijden hebben van de armoede, zoals ouderen en gezinnen waar werkloosheid en ziekte in voorkomt.

De hulp van FSR is gericht op het bieden van een betere toekomst aan deze doelgroepen. Onze medewerkers in Roemenië zijn goed op de hoogte van de lokale situatie waardoor FSR de hulpverlening effectiever kan inzetten. De hulp wordt zoveel mogelijk afgestemd op de persoonlijke situatie van betrokkene. Niet voor niets is ons motto dan ook: Hulp op maat!

FSR is voor haar inkomsten afhankelijk van sponsoren, donateurs en andere giftgevers. Help mee en geef een Roemeense familie hoop op een betere toekomst. Voor €50 per maand kan FSR al een familie helpen.

Minder doneren mag natuurlijk ook. In dat geval zullen meerdere sponsors een gezin ondersteunen.

Ja, ik geef graag een bijdrage ter ondersteuning van dit werk!
Totaal: € -

    Ik wil graag structureel helpen door maandelijks te sponsoren!