CBF Erkend

FSR heeft van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) een erkenning ontvangen als ‘Erkend Goed Doel’.
Deze erkenning is mede zichtbaar door het CBF logo dat FSR mag voeren.

Een Erkend Goed Doel voldoet aan strenge kwaliteitseisen. Toezichthouder CBF controleert dit. Zo kunt u ervan uitgaan dat het goede doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro en verantwoording aflegt.

De kwaliteitseisen worden vastgesteld door een onafhankelijke commissie waarin ook donateurs vertegenwoordigd zijn. De controle door het CBF bestaat uit een jaarlijkse check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo kunt u gerust geven aan een Erkend Goed Doel en daarmee dus ook aan FSR!

Transparantie in één oogopslag: Het CBF-Erkenningspaspoort.
Het CBF-Erkenningspaspoort toont op een eenduidige en neutrale wijze de belangrijkste informatie van een Erkend Goed Doel. Transparantie in één oogopslag dus. Het paspoort bevat zowel kwalitatieve informatie over de doelstelling en activiteiten van de organisatie als financiële kengetallen. Deze laatste zijn door het CBF gevalideerd. Via deze banner kun je ons CBF-Erkenningspaspoort bekijken.

ANBI

FSR is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De stichting staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 53135393. Het RSIN nr is 850762078.

Wat betekent dit voor u als sponsor of als u een gift aan ons overmaakt? Als u een sponsorbedrag of gift aan FSR overmaakt, dan mag u dat in principe opvoeren als aftrekpost bij uw inkomstenbelasting. Let daarbij wel op de voorwaarden die de belastingdienst stelt aan de aftrek van giften. Zo dient u met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aan te kunnen tonen dat u de gift hebt gedaan.

Daarnaast geldt voor giften een drempelbedrag en een maximum. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst www.belastingdienst.nl