Schoolmaterialen

Het onderwijs in Roemenië is gratis. Alle kinderen in Roemenië hebben hierdoor in principe de mogelijkheid om naar de lagere school te gaan of een vervolgopleiding te volgen. Naar school gaan betekent echter wel dat ouders voor hun kinderen  allerlei schoolmaterialen, zoals pennen, schriften, tekenmateriaal, etc. moeten aanschaffen. Als je dat als ouders niet kunt betalen, dan kan je kind niet volwaardig meedoen op school.

De aanschaf van schoolmaterialen voor een of meerdere kinderen stelt veel arme gezinnen in Roemenië voor een dilemma. Wordt het beperkte inkomen deze maand besteed  aan eten, elektra of toch aan schoolmaterialen voor de kinderen. Een lastig dilemma, want ook in Roemenië willen ouders het beste voor hun kind.

Aan het begin van ieder schooljaar probeert FSR deze gezinnen te helpen bij dit dilemma door schoolmaterialen uit te delen. De kinderen uit deze gezinnen krijgen hierdoor de kans om volledig mee te doen met het lesprogramma. Voor veel talentvolle kinderen is dit een eerste stap op een lange weg om  uit de vicieuze cirkel van armoede te komen.

Geeft u ook een kind een kans om deze stap te maken?  Voor €15 kan FSR al één kind helpen aan een rugzak met noodzakelijke schoolmaterialen.

Ja, ik doneer graag om kinderen schoolmaterialen te geven!
Totaal: € -