Schenkingen en Legaten

Graag willen wij u attenderen op de mogelijkheid van het doen van schenkingen en legaten. Schenkingen zijn gewone giften, die u nu ook al doet als donateur. Deze giften zijn vrij van schenkbelasting omdat FSR een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is.

Ook voor de inkomstenbelasting geldt een vrijstelling. Deze vrijstelling geldt vanaf 1% tot maximaal 10% van uw drempelinkomen. Indien u een volledige vrijstelling voor uw giften aan FSR wilt hebben, kunt u overwegen om van uw giften periodieke schenkingen te maken. Hiervoor hoeft u tegenwoordig niet meer langs de notaris te gaan. Via de website van de Belastingdienst kunt u eenvoudig een (onderhandse) “overeenkomst periodieke gift in geld” downloaden:  Periodieke gift

In deze overeenkomst kunt u vastleggen dat de giften regelmatig worden overgemaakt (bijv. maandelijks of jaarlijks). De bedragen zijn telkens even hoog. De giften worden minimaal 5 jaren achter elkaar gedaan en eindigen uiterlijk bij overlijden. Voor de periodieke giften die middels deze overeenkomst zijn vastgelegd, geldt dus geen drempelbedrag, maar zijn volledig vrijgesteld van inkomstenbelasting.

Wilt u in uw nalatenschap een bepaald bedrag bestemmen voor FSR, dan kunt u hiertoe een legaat laten vastleggen in uw testament. Ook een legaat aan een ANBI  houdende stichting is volledig vrijgesteld van schenkbelasting. Neem hiervoor contact op met uw notaris.