Medische hulp

De situatie van de medische zorg in Roemenië is bijzonder problematisch. Er is tekort aan artsen en medisch personeel. Europees onderzoek toont aan dat de kwaliteit in veel ziekenhuizen ver achter blijft bij het gemiddelde in Europa. Medische zorg is vaak alleen beschikbaar als extra betaald wordt aan de medische staf. Met andere woorden als je geen geld hebt, dan wordt je ook niet geholpen.

Voor veel Roemenen leidt deze situatie tot veel frustratie. Juist degene die leven in armoede hebben gegeven de leefomstandigheden vaak te maken met ziekte.

FSR biedt hulp daar waar de nood het hoogst is. Er worden zieken geholpen met het kopen van medicijnen of met een bezoek aan de arts of het ziekenhuis. In een aantal gevallen maakt FSR gebruik van goede contacten met artsen die wel volgens de regels gratis zorg aanbieden. Daarnaast worden in voorkomende gevallen brillen gekocht of patiënten financieel geholpen bij een bezoek aan de
tandarts.

Medische hulp door FSR is soms letterlijk een zaak van leven of dood. Vaak kunnen we met een beperkte financiële bijdrage al een groot verschil maken. Daarom is iedere gift voor ons medisch project van harte welkom.

Ja, ik geef graag een kleine bijdrage aan medische hulp!
Totaal: € -

    Ik wil graag structureel helpen door maandelijks te sponsoren!