Studenten

Gebrek aan onderwijs is een belangrijke oorzaak voor een leven in armoede in Roemenië. Dit geldt vooral voor gezinnen die op het Roemeense platteland wonen. Voor gezinnen die nauwelijks rond kunnen komen, zijn boeken en lesmateriaal voor de kinderen vaak één van de eerste dingen waarop wordt bezuinigd. Daarnaast vragen ouders hun kinderen vaak om mee te helpen op het land om daarmee wat extra inkomen te hebben. Zo gaat veel talent verloren en blijft een vicieuze cirkel van armoede bestaan.

FSR helpt talentvolle Roemeense jongeren van het platteland door hen voortgezet onderwijs / een beroepsopleiding te laten volgen. In Roemenië valt voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs samen. Deze opleiding vindt plaats in Oradea of andere grotere steden. De jongeren verblijven dan gedurende de week op een internaat. De kosten voor het internaat, eten, lesmaterialen en reiskosten worden door FSR betaald. Zo krijgen deze jongeren de kans om een vak te leren. Bijvoorbeeld als bakker, kapster, of administratief medewerker. Met een diploma op zak hebben deze jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt. Ook kunnen ze later wanneer ze een baan hebben hun familie financieel helpen. Hiermee wordt de vicieuze cirkel van armoede doorbroken.

Geef een talentvolle jongere de kans op een hoopvolle toekomst. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat deze vorm van hulpverlening door FSR echt werkt! Vele jongeren zijn inmiddels in staat om financieel voor zichzelf te zorgen. Meer dan de helft van de jongeren gaan na de gesponsorde opleiding parttime werken en daarnaast studeren op de universiteit! Hoe mooi kun je het krijgen? FSR kan voor €70 per maand een jongere al de kans geven om een opleiding te volgen. Doet u mee?

Minder doneren mag natuurlijk ook. In dat geval zullen meerdere sponsors de studie van een jongere ondersteunen.

Ja, ik geef graag een bijdrage aan dit mooie werk!
Totaal: € -

    Ik wil graag structureel helpen door maandelijks te sponsoren!