Het jaarverslag 2023 is uitgekomen met de daarbij behorende accountantsverklaring. In dit jaarverslag kunt u zien wat we in 2023 met alle binnengekomen giften hebben gedaan. We zijn God dankbaar voor alle middelen en mogelijkheden die we gekregen hebben! We vertrouwen erop dat we ook in 2024 op deze weg verder mogen gaan. Via deze <link>  heeft u direct toegang tot het jaarverslag 2023. Als u vragen hebt over het jaarverslag met de financiële verantwoording, dan horen we dat graag!

Comments are closed.