Structurele hulp

Het hulpprogramma van Familie Sponsorplan Roemenië (FSR) bestaat uit noodhulp, structurele hulp en projecten. Wij streven er naar om de vaste ontvangsten 40/60 over noodhulp en structurele hulp te verdelen. Via deze web-pagina willen we graag de structurele hulpverlening verder toelichten.

Het sponsoren van een  gezin

Gezinssponsoring
Veel Roemenen die in armoede leven hebben te maken met ongeletterdheid, werkloosheid of ziekte. Via een veelzijdige sociaal-maatschappelijke aanpak willen we graag deze gezinnen helpen weer zelfstandig te worden.

Het sponsoren van de studie van een jongere

Studiesponsoring
Veel jongeren uit arme gezinnen krijgen geen kans om na de lagere school een beroepsopleiding te volgen. Daarvoor moeten zij vaak naar een grotere stad en dat brengt kosten met zich mee: openbaar vervoer of een verblijf in een internaat. FSR wil graag helpen om gemotiveerde, talentvolle jongeren een kans te geven aan hun toekomst te werken!