Ons bestuur

FSR is een Nederlandse stichting en kent een bestuur bestaande uit maximaal 7 leden. Alle bestuursleden doen hun werk geheel op vrijwillige basis en worden daarvoor dan ook niet betaald.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de financiën, de informatie naar (potentiële) sponsors en de continuïteit. Vanuit deze verantwoordelijkheid verschaft het bestuur de middelen en ondersteuning aan onze Roemeense medewerkers ter plaatse die de feitelijke hulpverlening uitvoeren. Tweemaal per jaar bezoeken twee leden van het bestuur het team in Roemenië om hen te ondersteunen, te bemoedigen en om de voortgang van het werk te evalueren.

Ons bestuur

Nevenfuncties

Graag willen wij transparant zijn over de bestuursleden. Daarom geven wij u ook een overzicht van de nevenfuncties die de bestuursleden er naast hebben.

Nevenfuncties