Zaaigoed

Het aantal gezinnen dat leeft in armoede is relatief gezien op het Roemeense platteland groter dan in de steden. Leven in armoede betekent in de eerste plaats een gebrek aan eerste levensbehoeften zoals voedsel, water en elektra. De gevolgen van een leven in armoede reiken echter veel verder.

Armoede betekent onder andere ook minder gevarieerd eten en daardoor een tekort aan de noodzakelijke mineralen en vitaminen. Mensen hebben hierdoor minder weerstand en een grotere kans op ziekte of gezondheidsklachten. Mensen die ziek zijn kunnen vaak ook niet werken. Dit betekent dan weer geen inkomen voor deze Roemeense gezinnen. Zo ontstaat er dus een vicieuze cirkel die zonder hulp van buitenaf maar moeilijk doorbroken kan worden.

Gelukkig kan FSR hier iets aan doen dankzij een royale gift van een Nederlands zadenbedrijf. Door deze bijdrage kan FSR jaarlijks zaaigoed verstrekken aan een groot aan gezinnen in de dorpen waar FSR actief is. Deze gezinnen beschikken vaak over een kleine tuin. Hier kunnen zij dan diverse groente kweken, zoals sla, tomaten, prei, bloemkool en wortelen. In het najaar vormt de oogst een belangrijke aanvulling op het voedselpakket van FSR en hiermee kunnen de gezinnen een meer gevarieerde maaltijd op tafel zetten.

Geweldig toch dat deze Roemeense gezinnen dankzij hulp uit Nederland en een stuk eigen inspanning geholpen kunnen worden om hun leefomstandigheden weer iets te verbeteren.

Ja, ik doneer graag om dit mooie werk te ondersteunen!


Totaal: € -