Missie / Visie

Wij geloven dat God aan ons mensen de opdracht heeft gegeven om Hem lief te hebben boven alles en onze naasten lief te hebben als ons zelf (Mattheüs 22:34-40).

Als ultiem voorbeeld heeft Hij hiertoe zijn Zoon Jezus Christus gegeven die, gehoorzaam aan zijn Vader in de hemel, Zichzelf volkomen weggecijferd heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft eeuwig leven zal ontvangen (Johannes 3:16).

Het bestuur en medewerkers van FSR willen zich, gedreven door deze liefde, inzetten voor de allerarmsten in de Roemeense samenleving.

Wij doen dit door middel van:

  • Noodhulp: voedselpakketten, kleding, medische hulp en noodreparaties huis
  • Structurele hulp: sponsoring van families en studenten
  • Projecten: winterhulp, vitamine, warme schoenen, zaaigoed, vakantiekampen en schoolmaterialen