Roemenië, een mooi land met een rijke historie. Een land dat sinds 2007 deel uitmaakt van de EU, maar nog steeds te maken heeft met corruptie en een groot verschil tussen arm en rijk. Het is in dit land waar het Familie Sponsorplan Roemenië (FSR) actief wil omzien naar diegenen die het zelfstandig nauwelijks redden.

Kenmerken van onze organisatie:
⇒ een evenwichtige balans tussen noodhulp en structurele hulp.
⇒ hulp op maat. We streven ernaar om in de hulp die we geven maatwerk te leveren.
⇒ zo’n 98% van de ontvangen middelen wordt besteed aan daadwerkelijke hulp.
⇒ Nederlandse christelijke organisatie die werkt met Roemeense hulpverleners die de cultuur door en door kennen.

Gezinssponsoring

Sponsoring van gezinnen
Door de grote armoede in Roemenië zijn er vele gezinnen die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Het Familie sponsorplan Roemenië wil daar wat aan doen door hulp op maat  te leveren.

Studiesponsoring

Sponsoring van studenten
Met name de kinderen uit arme gezinnen van het platteland krijgen soms geen kans zich verder te ontwikkelen dan de lagere school. Reden is dat de vervolgopleiding (voortgezet onderwijs, beroepsopleidingen of universiteit)  te ver van het dorp is.

Boga kinderkampen

BOGA  kinderkampen
In Roemenië heerst nog veel armoede. Hierdoor hebben Roemeense kinderen vaak een totaal ander leven dan de kinderen in Nederland. Zij hebben weinig kleren en speelgoed en kunnen bovendien nooit op vakantie.

Medische hulp

roemenie medische hulp

Hulp medische zorg
De situatie van de medische zorg in Roemenië is bijzonder problematisch. Er is tekort aan artsen en medisch personeel. Daarnaast kunnen velen de medische zorg niet betalen. FSR wil waar mogelijk financieel bijspringen.

Kleding

Kleding inzamelen
Geld uitgeven aan kleding is voor veel arme Roemenen geen optie. De prioriteiten liggen voor veel gezinnen bij andere eerste levensbehoeften waaronder eten, huur, elektriciteit of medicijnen.

Noodreparaties huis

Noodreparaties aan huizen
Als je leeft in armoede is je woning en het onderhoud daarvan niet de eerste prioriteit. Veel van de sponsorfamilies van FSR wonen dan ook in huizen waaraan het nodige onderhoud gepleegd zou moeten worden.

Stookhout en kachels

Kachels en stookhout
Op een koude winterdag even de thermostaat een graadje hoger zetten, is er voor arme gezinnen in Roemenië niet bij. Deze gezinnen zijn voor zowel warmte als het koken van een warme maaltijd aangewezen op een houtkachel.

Warme schoenen in de winter

Schoenen voor schoolgaande kinderen
Temperaturen ver beneden het vriespunt zijn tijdens de winters in Roemenië geen uitzondering. Als je als kind onder deze omstandigheden naar school moet, dan zou je natuurlijk wensen dat je een paar goede winterschoenen had, zodat je met droge en warme voeten naar school kan gaan.

Schoolmaterialen

Schoolmaterialen
Het onderwijs in Roemenië is gratis. Alle kinderen in Roemenië hebben hierdoor in principe de mogelijkheid om naar de lagere school te gaan of een vervolgopleiding te volgen. Naar school gaan betekent echter wel dat ouders voor hun kinderen  allerlei schoolmaterialen, zoals pennen, schriften, tekenmateriaal, etc. moeten aanschaffen.