Home

jul 6, 2018

FSR Jaarverslag 2017 beschikbaar


 

We zijn blij om u het <Jaarverslag 2017> te presenteren. Het was een jaar met vele zegeningen en dat kunt u ook in het rapport lezen.
Als u naar aanleiding van jet jaarverslag vragen heeft over onze organisatie dan horen we dat graag!

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: