Er is iets veranderd in Roemenië. Studenten die met openbaar vervoer naar school gaan, krijgen voortaan gratis vervoer van de overheid. We zijn blij dat de overheid eindelijk zijn verantwoordelijkheid hierin neemt. Voor de 70 jongeren van wie wij de studie sponsoren gaat onze ondersteuning naar internaat kosten, kamerhuur of openbaar vervoer kosten. Dit laatste is nu niet meer nodig. We zijn daar maar wat blij mee want de internaat kosten zijn na de Corona periode gestegen van 50 naar soms wel 100 euro/maand! We kunnen nu met het vrijgekomen geld de kosten van andere studenten dekken en dat komt ten goede aan de financiële situatie van FSR. We hopen daarbij natuurlijk wel dat de sponsors niet besluiten hun ondersteuning te stoppen!

Wil je zelf ook graag een jongere uit een arm gezin de kans geven de armoede te onstijgen? Help ze dan aan een beroepsopleiding zodat ze later zonder financiële hulp verder kunnen met hun leven! Ga dan naar deze webpagina en geef je op!

Comments are closed.