Zakelijke sponsoring

Het werk van het Familie-Sponsorplan Roemenië onder de allerarmsten in Roemenië is sterk afhankelijk van de bijdragen van vaste sponsors. Wij zijn blij dat, mede dankzij de hulp van een groot aantal vaste sponsors, de situatie van een groot aantal Roemeense gezinnen en studenten de laatste jaren redelijk is verbeterd.

        

Naast de hulp van vele particuliere sponsors voor specifieke gezinnen, studenten en projecten, wordt ons werk mede mogelijk gemaakt door enkele bedrijven en instellingen.

        

Klik HIER voor een overzicht van onze zakelijke sponsors.

        

Dankzij de hulp van zakelijke sponsors in de vorm van geld of goederen hebben wij een aantal activiteiten verder kunnen uitbouwen. De afgelopen jaren hebben we onder meer het volgende ontvangen:

 

  • Groentezaden. Hiermee kunnen we ons landbouwproject uitvoeren, waarbij gezinnen op hun eigen stukje grond groenten kunnen verbouwen;
  • Medische hulpmiddelen, waaronder verbandmiddelen, incontinentiemateriaal, verpleegstersuniformen, rolstoelen, scootmobielen, etc.
  • Financiële bijdragen. Hiermee hebben we bijvoorbeeld deels ons schoenenproject mee gefinancierd, of de nieuwe auto die we laatst genoodzaakt waren aan te schaffen.  

        

Uiteraard blijft financiële ondersteuning in de vorm van periodieke sponsorbijdragen of (eenmalige) giften altijd van harte welkom. U helpt daarmee de allerarmsten in Roemenië!     

Voor veel bedrijven is het tegenwoordig niet meer uitsluitend belangrijk dat er goederen worden geproduceerd, diensten worden geleverd en winst wordt gemaakt; het gaat er ook om dat deze bedrijfseconomische taken maatschappelijk verantwoord worden uitgevoerd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (people, planet, profit) is hierin het sleutelbegrip. Als bedrijf kunt u dit ook realiseren door een gift of sponsorbijdrage aan het Familie-Sponsorplan Roemenië . Indien u met uw bedrijf ons werk wilt ondersteunen, bieden wij u de mogelijkheid om middels een logo gratis op onze website te adverteren. U krijgt dan een plaatsje in onze galerij, waarbij uw logo met een link naar uw website wordt opgenomen.  
 

 


klik hier om informatie aan te vragen..

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: