Tuinbouw

 

Veel van de gezinnen die door het FSR gesponsord worden bezitten een stukje grond bij het huis. Het zou fantastisch zijn als dat stukje grond gebruikt wordt om eigen groenten te telen.  Om de mensen te leren meer gevarieerd te eten levert FSR verschillende soorten zaaigoed. Het betreft top-kwaliteit zaaigoed dat wij van commerciële Nederlandse bedrijven gedoneerd krijgen.

 

 

  

Het  zaaigoed wordt door onze medewerkers verdeeld over een aantal regio’s. In elke regio hebben we vervolgens contact personen die het zaaigoed in het dorp verdelen. We proberen daarbij iedereen te helpen die belangstelling heeft. Onderdeel van het FSR sponsorprogramma zijn is hier geen voorwaarde. Wel zorgt onze regio-contactpersoon dat alles zo goed mogelijk verdeeld wordt. Op de foto ziet u een de contact-persoon van Poiana-Tasad. Zij houdt alles goed bij in een schrift en laat iedereen tekenen voor ontvangst. De volgende groenten zijn inmiddels onderdeel van ons zaaigoed programma: bloemkool, sla, paprika, tomaten, prei en worteltjes.

  

Het is zomers altijd mooi om de prachtige moestuinen te zien. Vroeger was dat vaak niet het geval omdat de mensen niet meer gewend waren een moestuin te houden, zelfs niet op het platte land.  Ook had men geen ervaring meer met bepaalde soorten groente. Gelukkig gaat het over het algemeen nu wel goed en mensen wekken veel groenten in, zodat ze ’s winters nog wat variatie in het eten mogen ervaren.
 

 

 

 


 

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: