Bestuur

De dagelijkse activiteiten worden geleid door het stichtingsbestuur. Dit bestuur bestaat momenteel uit een zevental leden: André Buijs (Voorzitter, PR), Jan Venema (Coördinator activiteiten Roemenië), Evert Brouwer (Financiën), Gert-Jan Groeneveld (Secretaris), Fred Drenth (algemene Adjunct), Jan Agterhof en Cees Lock. Tevens zijn een aantal bestuursleden contactpersoon voor een bepaalde regio in Nederland. Zij werken geheel op vrijwillige basis en ontvangen geen financiële compensatie.

Graag stellen wij ons aan u voor:
André Buijs
André is bestuursvoorzitter en behartigt daarnaast de PR - activiteiten. Voor vragen over folders, presentaties, foto's etcetera kunt u bij hem terecht.

Jan Venema
Jan is de Coördinator Veldwerk namens het bestuur. Vrijwel wekelijks heeft Jan contact met onze contactpersonen in Roemenië om de dagelijkse gang van zaken en de voortgang van de verschillende projecten te bespreken. Hij is tevens contact-persoon voor de regio midden-Nederland.

Evert Brouwer
Evert is de penningmeester voor FSR en zal er dus zorg voor dragen dat we niet meer geld uitgeven dan dat er binnenkomt!

Gert-Jan Groeneveld
Gert-Jan is de secretaris van het FSR. Voor allerlei schriftelijke vragen en vragen over de website kunt u bij hem terecht. Daarnaast is hij onze contactpersoon voor de regio zuid-west Nederland.

Fred Drenth
Fred vervult de rol van algemeen adjunct  in het bestuur. Hij is reeds jaren actief in de hulpverlening aan Roemenië. Hij is contactpersoon voor de regio noord-west Nederland.

Jan Agterhof
Jan is afkomstig uit Hoofddorp en namens zijn gemeente al jaren enthousiast betrokken bij het werk van FSR. Hij is contactpersoon voor de regio west Nederland.

Cees Lock
Cees is het nieuwste lid van de stuurgroep. Hij is al jaren betrokken geweest bij hulpverlening in Moldavië. Hij komt uit Zwolle en is de contactpersoon voor de regio oost Nederland.

 

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: