Opleiding sponsoren?

Voordat u een opleiding voor een meisje of jongen gaat sponsoren is het belangrijk dat u op de hoogte bent van onze werkwijze:

 

  • Meisje/jongen wordt een studie aangeboden als

 

 Ze uit een gezin komen waarvan de ouders niet in staat zijn de opleiding te betalen.

De directeur van de lagere school ze aanwijst als jongeren met voldoende capaciteit om een bepaalde opleiding te volgen.

Het meisje/de jongen voldoende motivatie laat zien om de opleiding serieus te volgen en tot een goed eind te brengen.

 

  • De opleiding kan afhankelijk van het niveau 3-5 jaar duren. In principe sponsoren we per kind geen 2 opleidingen achter elkaar.
  •  

  • FSR houdt zich het recht voor om de hulp aan een student te stoppen als de inkomensituatie verbetert of als de motivatie van het kind te wensen over laat.
  •  

  • Richtbedrag voor sponsoring is 50 euro/maand. Het is echter ook mogelijk om voor een lager bedrag in te leggen. U wordt (anoniem) samen met een andere sponsor gekoppeld aan een student.
  •  

  • U bent op elk moment vrij het sponsorbedrag aan te passen of de sponsoring te beëindigen. We willen dan wel graag dat u ons hiervan op de hoogte brengt.
  •  

  • U ontvangt bij aanvang van de sponsoring van ons een welkomstbrief waarbij tevens een sponsorvoorstel is toegevoegd. Op die manier weet u welke jongere u sponsort en kunt u haar/hem meenemen in uw gebeden. Wij ondersteunen geen communicatie tussen sponsors en gesponsorden. De praktijk heeft duidelijk laten zien dat dit vaak tot teleurstellende situaties kan leiden. Bovendien kost dit FSR te veel tijd. Drie maal per jaar ontvangt u een nieuwsbrief zodat u op de hoogte gehouden wordt van ons werk. 

 


klik hier om een formulier in te vullen

 

 

 

 

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: