Beroepsopleiding sponsoren

Met name de kinderen uit arme gezinnen van het platteland krijgen soms geen kans zich verder te ontwikkelen dan de lagere school. Reden is dat de vervolgopleiding (voortgezet onderwijs, beroepsopleidingen of universiteit)  te ver van het dorp is. Speciaal voor kinderen die van ver moeten komen zijn er internaten bij de scholen. Helaas hebben de ouders vaak geen geld om de kost en inwoning te betalen. Ook het openbaar vervoer is te duur met als gevolg dat de kinderen dan maar thuis blijven en helpen op het land. Op deze manier blijft de armoede bestaan omdat de kinderen geen kans krijgen uit deze cirkel van armoede te breken.

 

Het FSR heeft deze nood opgemerkt en wil graag structureel helpen door de opleiding van deze kinderen te sponsoren. We doen deze structurele hulpverlening inmiddels al jaren en een paar honderd jongeren hebben er reeds profijt van gehad. Probleem bij deze sponsoring is wel dat de internaatkosten steeds maar toenemen. Op dit moment  zijn de kosten reeds zo’n 50 euro/maand. Dankzij onze contacten met de scholen is haar leiding bereid ons enige korting te geven zodat we met dit belangrijke werk door kunnen gaan.

 

Het type opleiding die jongeren kunnen volgen varieert van lagere beroepsopleiding  tot universiteit. In principe sponsort het FSR voor elke jongere in het programma één opleiding. Als men een vervolgopleiding wil doen blijft het FSR ze wel begeleiden maar men zal middels een bij-baan zelf de kosten moeten dekken.

De begeleiding van het FSR bestaat uit het feit dat onze medewerkers de jongeren 1x per maand bezoeken en advies geven bij alles wat hen bezighoudt. Dit wordt zeer gewaardeerd door de jongeren hetgeen blijkt uit het feit dat ze onze medewerkers ook vaak thuis bezoeken om bepaalde problemen te bespreken.

 

 

Een diaserie over kinderen waarvan hun beroepsopleiding door het FSR gesponsord wordt, vindt u <hier>.

 

 


 

Een verhaal uit de praktijk:

 

Mihai voor zijn huis

Mihai is een slimme jongen die uitstekende resultaten heeft gehaald op de lagere school. Zijn directeur ziet hem graag naar het VWO gaan maar z’n ouders willen er niets van weten. Mihai (14 jaar) moet zijn vader op het land gaan helpen. De medewerkers van het FSR krijgen Mihai’s naam door van de directeur van de lagere school. Zij gaan met de ouders praten en ontdekken dat Mihai niet naar het VWO mag omdat er gewoonweg geen geld is om de kosten te dragen. Vader en moeder, en Mihai in het bijzonder zijn verheugd al ze horen dat FSR de kosten opzich wil gaan nemen.  De ouders van Mihai regelen alle papieren voor de toegewezen school en in september gaat Mihai voor het eerst naar het internaat in de stad. Op school gaat het uitstekend. Omdat hij de kans heeft gekregen een opleiding te volgen is hij  zo gemotiveerd dat hij hard werkt en goede resultaten behaalt. Tijdens de stage merken zijn stage-begeleiders dat ook en ze bieden hem een baan aan zodra hij zijn opleiding heeft afgerond. Nu heeft hij een eigen baan en inkomen en kan hij zelfs deels z’n ouders helpen. Is de cirkel van armoede dan eindelijk doorbroken?

 


 

Studenten-weekend:

 

Het FSR streef er naar 1x per jaar een weekend met alle gesponsorde jongeren naar Boga te gaan. Het is een weekend van kennismaking en ontspanning, maar ook van christelijke acitiveiten zoals het bespreken van bepaalde onderwerpen, gebed en zingen. Deze weekends zijn vaak heel intensief maar het is geweldig om te zien hoe de jongeren zelfvertrouwen krijgen en een goede verstandhouding met elkaar en de het FSR medewerkers ontwikkelen.

 

 


klik hier als u een opleiding wilt sponsoren

 

 

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: