Structuur

Roemenië is in 2007 toegetreden tot de Europese Unie. De snelle toetreding was op zich verassend omdat op het moment van toetreding nog veel zaken in het land niet geregeld waren. Men kan dan denken aan corruptie, armoede, rechtelijke macht en de medische zorg. Hoewel men voorzichtig hoopte dat toetreding tot de EU tot snelle verbetering van de situatie in het land zou leiden, kan inmiddels gesteld worden dat dit zeker voor de armen niet het geval is. De prijzen voor basis levensbehoeften zijn inmiddels op EU niveau of zelfs hoger, de salarissen zijn voor de armen echter nauwelijks toegenomen (100-150 euro/maand). Ook corruptie viert nog steeds hoogtij en de politieke situatie is verre van stabiel.

Momenteel leeft 20-30% van de Roemenen nog steeds op- of (ruim) onder de armoedegrens. Dit betekent voor veel mensen gebrek aan basis levensbehoeften zoals eten, warmte in huis,  kleding, onderwijs, goed onderdak en medische voorzieningen.

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië (FSR) wil hier iets aan doen. Misschien lijkt deze hulp een druppel op een gloeiende plaat; bedenk echter dat deze hulp door de ontvanger wordt ervaren als een weldadige regenbui in het droge seizoen!

 

Stichtingsbestuur

 

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië (FSR) wordt vanuit Nederland gecoördineerd door een stichtingsbestuur bestaande uit maximaal 7 leden. Alle bestuursleden doen hun werk geheel op vrijwillige basis hetgeen de organisatie-kosten zeer laag houdt.

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid, de financiën, de informatie naar (potentiële) sponsors en de continuïteit. Vanuit deze verantwoordelijkheid verschaft het bestuur de middelen en ondersteuning aan onze Roemeense medewerkers ter plaatse die de feitelijke hulpverlening uitvoeren. Tweemaal per jaar bezoeken 2 leden van het bestuur het team in Roemenië om hen te ondersteunen,  te bemoedigen en om de voortgang van het werk te evalueren.

 

De hulpverlening  wordt uitgevoerd in Oradea en de dorpen in de omgeving van deze stad. Klik HIER voor een overzichtskaart.

 

Onze roemeense FSR medewerkers rapporteren wekelijks aan het bestuur. Op deze manier kunnen de ontwikkelingen en behoeften in het veld nauwlettend worden gevolgd, waardoor een snelle respons van het bestuur mogelijk is.

 

 

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: