Structurele hulp: een opleiding sponsoren

Sponsoring van een opleiding voor een kind uit een arm gezin.

Is er een minimum inleg vereist om sponsor van een student te worden?

De gemiddelde kosten om een student te sponsoren bedragen Eur. 50 per maand. U kunt voor dit bedrag een student sponsoren, maar ook als u voor een lager bedrag een student wilt sponsoren, is uw bijdrage van harte welkom. Afhankelijk van uw sponsorbijdrage wordt u eventueel samen met een andere sponsor gekoppeld aan een student.

Wat gebeurt er met mijn sponsorbijdrage?

Dankzij onze lage overheadkosten komt uw sponsorbijdrage vrijwel volledig ten goede aan de hulpverlening aan de studenten. Van uw sponsorbijdrage wordt maandelijks voor uw student zijn/haar internaatkosten en/of reiskosten betaald. Ook ontvangen de jongeren schoolmaterialen en kleding via het FSR.

Hoe wordt ik op de hoogte gehouden over de student die ik sponsor?

Het FSR moedigt communicatie met de gesponsorde partij niet aan. De reden hiervoor is dat wij er voor kiezen onze energie en tijd te gebruiken voor de organisatie en uitbreiding van het FSR, i.p.v. contactpersoon te zijn tussen sponsor en gesponsorde. Driemaal per jaar ontvangt u onze nieuwsbrief, die wij sturen naar alle sponsors. Zo wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het veld. Overigens kunt u altijd contact met ons opnemen om te vragen hoe het met uw sponsorstudent gaat.

Kan ik mijn sponsoring op ieder gewenst moment beëindigen?

Uiteraard heeft u de mogelijkheid om uw sponsoring beëindigen. Graag ontvangen wij dan van tevoren even bericht, zodat wij hierop tijdig kunnen inspelen, waardoor de hulpverlening aan uw sponsorstudent niet in gevaar komt. Overigens is het FSR ook altijd gemachtigd de sponsoring van een student te stoppen als de situatie ter plekke daar om vraagt. Wij zullen in dat geval een andere sponsorstudent aan u voorstellen.


 

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: