Promotie

De voortgang van ons werk is sterk afhankelijk van giften. Het is duidelijk dat we meer nood tegenkomen dan dat we met de beschikbare middelen kunnen aanpakken. Daarom houdt de stuurgroep zich acief bezig met het informeren van de achterban en het verder bekend maken van ons werk. We doen dit op de volgende manieren:

 

Deze Website

3x per jaar sturen wij een nieuwsbrief naar alle sponsors en geinteresseerden.

Het schrijven van artikelen in kranten en kerkbladen.

Het geven van presentaties aan sponsors,  in kerken, scholen en verenigingen.

Kort presenteren van FSR als inleiding op collectes in de kerkdienst.

 

Ieders hulp in de vorm van geld of gebed is hard nodig. Wilt u graag van één van deze promotie mogelijkheden gebruik maken? We moedigen u van harte aan contact met ons op te nemen!

 

 


Neem contact op!

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: