Particulier

Via onderstaand formulier kunt u al uw vragen, opmerkingen en aanbiedingen voor hulp aan ons doorgeven.

Onderwerp*
anders:
Mijn vraag / reactie:*
Uw naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
E-mail:*
Telefoon:

Laatste Nieuws

mei 26, 2019
apr 14, 2019
mrt 24, 2019
FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: