Noodhulp: een gezin sponsoren

Sponsoring van gezinnen

Kan ik zelf bepalen voor welk bedrag ik een gezin wil sponsoren?

De gemiddelde kosten om een gezin te sponsoren bedragen Eur. 30 per maand. U kunt voor dit bedrag een groot gezin sponsoren, maar ook als u voor een lager bedrag een gezin wilt sponsoren, is uw bijdrage van harte welkom. Afhankelijk van uw sponsorbijdrage wordt u eventueel samen met een andere sponsor gekoppeld aan een groot gezin, of u sponsort een kleiner gezin.

Wat gebeurt er met mijn sponsorbijdrage?

Dankzij onze lage overheadkosten komt uw sponsor bijdrage vrijwel volledig ten goede aan de hulpverlening aan de arme gezinnen in Roemenië. Van uw sponsorbijdrage wordt maandelijks voor uw gezin een voedselpakket gekocht en eventuele medische kosten betaald.

Hoe wordt ik op de hoogte gehouden van de situatie in het gezin dat ik sponsor?

Het FSR moedigt communicatie met de gesponsorde partij niet aan. De reden hiervoor is dat wij er voor kiezen onze energie en tijd te gebruiken voor organisatie en uitbreiding van het FSR programma, i.p.v. contactpersoon te zijn tussen sponsor en gesponsorde. Driemaal per jaar ontvangt u onze nieuwsbrief, die wij sturen naar alle sponsors. Zo wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in het veld. Overigens kunt u altijd contact met ons opnemen om te vragen hoe het met uw sponsorgezin gaat.

Kan ik mijn sponsor-bijdrage op ieder gewenst moment wijzigen of beëindigen?

Uiteraard heeft u de mogelijkheid om uw sponsoring te beëindigen. Graag ontvangen wij dan van tevoren even bericht, zodat wij hierop tijdig kunnen inspelen, waardoor de hulpverlening aan uw sponsorgezin niet in gevaar komt. Overigens is het FSR ook altijd gemachtigd de sponsoring van een gezin te stoppen als de situatie ter plekke daar om vraagt. Wij zullen in dat geval een andere sponsorgezin aan u koppelen.

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: