Missie / Visie

Wij geloven dat God aan ons mensen de opdracht heeft gegeven om Hem lief te hebben boven alles en onze naasten lief te hebben als ons zelf (Matteüs 22:34-40).

Als ultiem voorbeeld heeft Hij hiertoe zijn Zoon Jezus Christus gegeven die, gehoorzaam aan zijn Vader in de hemel, Zichzelf volkomen weggecijferd heeft, opdat iedereen die in Hem gelooft eeuwig leven zal ontvangen (Johannes 3:16).

De medewerkers van het Familie-Sponsorplan Roemenië willen zich, gedreven door deze liefde, inzetten voor de allerarmsten in de Roemeense samenleving.

 

Wij doen dit door middel van:

 

Noodhulp:

Het verstrekken van voedsel, medische zorg en kleding.

 

Structurele hulp:

Het sponsoren van een beroepsopleiding voor kinderen uit arme gezinnen, 

en het verlenen van agrarische hulp en pastorale zorg.

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: