Gezin sponsoren?

Voordat u een gezin gaat sponsoren is het belangrijk dat u van de volgende werkwijze op de hoogte bent:

 

  • Onder het begrip "gezin" wordt in ons programma verstaan:

 

 Gezinnen met kinderen

Gezinnen waarin chronische ziekte voorkomt en daardoor hoge medische kosten

Bejaarden

Weduwen/wezen


     In alle gevallen zijn de inkomsten niet toereikend om in de dagelijkse behoefte te voorzien.

 

  • FSR houdt zich het recht voor om de hulp aan een gezin te stoppen als de inkomensituatie verbetert of als de situatie dusdanig  verandert dat het geven van hulp niet verantwoord meer is. Als wij de hulp aan ‘uw gezin’ beëindigen dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen en u een ander sponsorvoorstel doen toekomen.
  •  

  • Richtbedrag voor sponsoring is 30 euro/maand. Het is echter ook mogelijk om voor een lager bedrag in te leggen. U kunt dan gekoppeld worden met een gezin die minder sponsoring ontvangt (bv. weduwen) of u wordt (anoniem) samen met een andere sponsor gekoppeld aan een gezin.
  •  

  • U bent op elk moment vrij het sponsorbedrag aan te passen of de sponsoring te beëindigen. We willen dan wel graag dat u ons hiervan op de hoogte brengt.
  •  

  • U ontvangt bij aanvang van de sponsoring van ons een welkomstbrief waarbij tevens een sponsorvoorstel is toegevoegd. Op die manier weet u wie u sponsort en kunt u wellicht dit gezin meenemen in uw gebeden. Wij ondersteunen geen communicatie tussen sponsors en gesponsorden. De praktijk heeft duidelijk laten zien dat dit vaak tot teleurstellende situaties kan leiden. Bovendien kost dit FSR te veel tijd. Drie maal per jaar ontvangt u een nieuwsbrief zodat u op de hoogte gehouden wordt van ons werk.


klik hier om een formulier in te vullen

 

 

 

 

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: