Familie-sponsoring

Door de grote armoede in Roemenië zijn er vele gezinnen die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden.  Het Familie-sponsorplan Roemenië wil daar wat aan doen door zorg op maat  te leveren. Het FSR is aktief in Oradea en omstreken, en in Dumbraveni. De gezinnen waar wij helpen worden door onze locale contactpersonen doorgegeven, of doordat mensen in wanhoop zelf contact zoeken. Indien men voldoet aan de juiste criterea worden zij op de kandidaat sponsorlijst geplaatst. Voor meer informatie over het selectie-proces verwijzen wij u naar <werkwijze>.

 

Elke maand bezoeken onze medewerkers de sponsorgezinnen en voorzien ze van een doos met basis levensbehoeften. Afhankelijk van de samenstelling van het gezin (variërend van een alleenstaande weduwe tot een gezin met 10 kinderen) levert het FSR voedsel pakketten van verschillende  grootte. Naast dit voedselpakket  nemen de medewerkers van het FSR ook de tijd om met de mensen de praten. Vaak spelen er vele problemen in de gezinnen zoals ziekte, schulden, alcoholisme en geweld. Door goed te luisteren naar de mensen  wordt ook geprobeerd de gezinnen verder te helpen. Dit kan door middel van goed advies, medische hulp en pastorale hulp (gebed). In vele gevallen is er meer nodig dan alleen voedsel.  Op jaarlijkse bais probeert het FSR dan ook meer tedoen:

 

Leveren van tweedehands kleding

Winterschoenen voor schoolgaande kinderen

Vitaminen

Zaaigoed

Herstellen van de ergste gebreken aan het huis

Kachels

Stookhout

 

In sommige gevallen zal de hulp altijd noodzakelijk blijven omdat de situatie vanwege b.v. chronische ziekte niet kan verbeteren. Echter het gebeurt ook vaak dat de situatie van de sponsorgezinnen steeds verbetert waardoor het FSR kan besluiten de hulp af te bouwen en over te brengen naar een nieuw gezin die ondersteuning hard nodig heeft. 


klik hier als u een gezin wilt sponsoren

  

 Onderstaande foto laat een typische sponsorgezin situatie zien.. Een diaserie over familie-sponsoring vindt u <hier>.

 

 

 

 

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: