Kinderkampen in Boga

In Roemenië heerst nog veel armoede. Hierdoor hebben Roemeense kinderen vaak een totaal ander leven dan de kinderen in Nederland. Zij hebben weinig speelgoed en kleren en kunnen bijvoorbeeld niet op vakantie.

De organisatie:

Het FSR werkt samen met de Roemeense organisatie Alpha & Omega (A & Ω) om kinderen uit arme gezinnen eens per jaar op vakantie te laten gaan. A & Ω heeft in een bosrijk gebied nabij het plaatsje Boga een stuk grond gekocht en daarop een vakantiekamp gebouwd. In de zomer worden dan kinderen van de gesponsorde gezinnen uitgenodigd  om een onvergetelijke week in het kamp mee te maken. De ouders van de kinderen hoeven natuurlijk niets te betalen. De kosten voor zo'n kamp worden betaald door Nederlandse sponsors via het FSR. Voor zo'n 60 Euro kan een kind al voor 7 dagen op vakantie! Per zomer organiseren we gemiddeld 3 keer een kamp voor 35 kinderen.

Het prachtige Boga-kampterrein...

De werkwijze:


De kinderen worden verzameld op bepaalde plekken in de regio en vervolgens met een bus naar het natuurpark Boga gebracht. Als ze aankomen hebben ze vaak bijna geen kleding meegenomen. Ook weten velen niet wat een douche is.. Daarom krijgen alle kinderen eerst de gelegenheid om te douchen (een groot feest!). Daarvoor krijgen ze allemaal zeep, tandpasta en een tandenborstel die ze gedurende het hele kamp kunnen blijven gebruiken. Om het feest compleet te maken krijgen ze natuurlijk ook ‘nieuwe’ kleren die vanuit Nederland ingevoerd zijn. Na een paar uur kamp lopen alle kinderen er schoon en fris bij en discrimineren ze elkaar niet meer vanwege de reuk of kleren. De kampen zijn een combinatie van spelen, zingen, bijbelverhalen, wandeltochten en zwempartijen in de rivier. Voor de kinderen een geweldige tijd omdat ze de beperkte situatie thuis even kunnen vergeten.

Het lijkt hard om de kinderen na een kamp weer naar de thuissituatie te sturen. Toch ervaren we dat dit erg meevalt. De goede ervaringen tijdens het kamp geven de kinderen meer eigenwaarde en die nemen ze mee naar huis. Vaken horen we later van de ouders dat de situatie thuis blijvend verbeterd is dankzij de kinderen. Ook hebben wij dankzij de kampen een betere ingang in de gezinnen gekregen waardoor we efficienter hulp kunnen bieden in de thuissituatie.

Indien u bijvoorbeeld als school of jeugdgroep van uw kerk ideeën hebt om ons hierbij te ondersteunen horen wij dat graag van u. Ook uw financiële ondersteuning is van harte welkom. Klik <hier> om mee te helpen aan ons project Kinderkamp.  In Roemenië heerst nog veel armoede.Verhalen uit de praktijk:

Anna is 8 jaar oud, jaren lang was ze dakloos en sliep ze met haar moeder in kartonnen dozen.  Enkele jaren geleden in een verschrikkelijke nacht toen haar moeder ‘op pad’ was, is hun kartonnen ‘huis’ in brand gevlogen. Alle spulletjes die zij hadden zijn verbrand, maar het ergste is dat ook haar broertje daarbij omgekomen is. Zelf kon ze ternauwernood ontsnappen.. Op dit moment woont ze in een afgelegen dorp met haar moeder en andere broertjes en zusjes (6 in totaal) bij een man in een één-kamer huisje. Thuis is het een hard bestaan en niemand toont enige aandacht voor het meisje...

Op Boga mocht Anna voor het eerst ervaren dat ze er ook mocht zijn! Ze was zo enthousiast dat ze met andere kinderen op kamp kon spelen en ook nog geaccepteerd werd. Ze mocht veel liefde ontvangen en vond het geweldig om al die nieuwe liedjes te leren. Door het kamp heeft Anna een andere kijk op het leven gekregen. Ook is er een goede band met het gehele gezin onstaan. Dit is een goed startpunt voor verdere verbetering van hun levensomstandigheden.

In het kamp waren twee zusjes aanwezig die uit een gezin komen waar beide ouders straatkinderen waren geweest. De meisjes waren erg asociaal en soms zelfs agressief. Daarom heeft de leiding veel tijd genomen om met ze te spreken en uit te leggen hoe je als kinderen met elkaar om kunt gaan. Naarmate het kamp vorderde veranderde hun gedrag steeds meer. Ze wilden graag hun eerdere fouten goed maken en gingen steeds meer voor de andere kinderen betekenen. Volgens onze medewerkers in Roemenië is het mooiste van de Boga-kampen dat de kinderen binnen een week ten goede kunnen veranderen. De ouders van de twee zusjes namen contact met de leiding op om hen hartelijk te bedanken. De situatie thuis in het gezin was volgens hen ook verbeterd! Het is bijzonder te zien hoe God in de harten van al deze kinderen wil werken.

 

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: