Beleidsplan 2017 - 2019

 

Het bestuur van Familie Sponsorplan Roemenië (FSR) kijkt ook vooruit en heeft reële doelstellingen voor de periode 2017-2019 gedefinieerd. U kunt dit alles terugvinden in het <beleidsplan FSR 2017-2019>.

 

Daarnaast stellen wij ook graag onze <begroting voor 2017> ter beschikking. Dit geeft u een goed beeld van onze plannen in dit jaar.

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: