Veelgestelde vragen

Vaak worden aan ons dezelfde vragen gesteld aangaande het FSR werk in Roemenië. Via onderstaande links kunt u de meest gestelde vragen en antwoorden bekijken voor de betreffende onderwerpen. Als u toch nog niet voldoende antwoord op uw vragen heeft gekregen kunt altijd reageren via het contactfomulier

 

 

        Noodhulp: een gezin sponsoren...         

 

Structurele hulp: een opleiding sponsoren...

 

               Akties/eenmalige giften ...                 

 

        Kleding en andere materialen...              

 

 

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: