Home

mei 26, 2019

Afscheid genomen van Evert!


 

In onze recentelijk gehouden bestuursvergadering hebben we afscheid genomen van Evert Brouwer als financiële man.
We zijn dankbaar voor het vele werk dat hij de afgelopen 8 jaar binnen het bestuur van FSR heeft verricht!
In deze periode zijn we een zelfstandige organisatie geworden met een robuste financiëel-administratieve structuur.
Evert, ontzettend bedankt namens alle sponsors, het Roemenië team en natuurlijk het bestuur.

 

Daarnaast zijn we blij dat we Richard Boskamp uit Zwolle mogen begroeten als onze nieuwe penningmeester. Net als Evert is
Richard accountant van beroep en als zodanig komt hij in een gespreid bed terecht. Dat komt dus vast goed.
Ook Richard is een enthousiaste, door Gods liefde gedreven persoon en we zien er naar uit om met hem samen aan de slag te gaan!

 

 

Laatste Nieuws

mei 26, 2019
apr 14, 2019
mrt 24, 2019
FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: