Roemeense medewerkers

feb 16, 2019

Dit is de moeilijkste periode voor arme gezinnen!


 

De laatste maanden van de winter zijn ingegaan. Voor de sponsorgezinnen die FSR steun biedt is dit de moeilijkste tijd. Nadat ze al 4 maanden geen vers eten meer gehad hebben, zijn ook de financiele middelen steeds minder omdat men geen vast werk heeft. Ongezond eten, weinig zonlicht, lage temperaturen (ook in huis) maakt dat ze ook nog eens vatbaar zijn voor ziekte. Men heeft echt onze hulp nodig. Helpt u mee dit mogelijk maken door ook voor deze gezinnen te bidden?

Namens ons FSR team hartelijk dank!

 

 

 

 

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: