Veelgestelde vragen

jul 6, 2018

Zomer nieuwsbrief van FSR is uit!


 

En dan is er ook nog de zomer <nieuwsbrief> van FSR. In deze brief beantwoorden we o.a. de vraag wat hoe het de sponsorstudenten vergaat als ze hun studie afgerond hebben. Vinden ze werk? 
De moeite waard om even door te lezen.

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: