Home

jul 6, 2018

Nieuwe FSR folder - have a look!


 

Dankzij de fantastische inzet van Norma en Martijn (dochter en schoonzoon van bestuurslid Cees Lock) is er een mooie nieuwe folder tot stand gekomen.
De folder heeft een frisse uitstraling en we vinden dat dit wel past bij onze stichting! (:-)). U kunt de folder bekijken door op <folder> te clicken.

We horen graag wat u van de nieuwe folder vindt.

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: