Home

mei 17, 2018

Selectie van nieuwe sponsorstudenten gestart!


 

Dit schooljaar studeren 22 sponsorstudenten af. De meesten staan er goed voor maar ze zijn wel een beetje gestressed.

Het is mooi om te horen dat de meesten van hen een part-time baan willen nemen en daarnaast verder studeren op de universiteit.

Een mooier resultaat kunnen we niet wensen. Ondertussen is ons Roemeens FSR team weer gestart met het selecteren van nieuwe jongeren.

We bidden dat weer de juiste jongeren de kans van hun leven krijgen!

 

 

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: