Roemenië

dec 10, 2017

Laatste nieuwsbrief van 2017 is weer verschenen!


 

Deze week is de laatste nieuwsbrief van 2017 weer verschenen. Altijd goed om weer even door te lezen. Het geeft een goed beeld wat de huidige situatie in Roemenië is en waar we zoal mee bezig zijn. Door op <nieuwsbrief> te clicken kunt u alles weer lezen! We waarderen het als u een reaktie op de brief wilt sturen.

Het bestuur van FSR

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: