Statuten

Hier kunt u de <statuten> van Stichting Familie Sponsorplan Roemenië vinden.

Ook informeren wij u graag over de <(neven) functies> van de bestuursleden, zowel binnen- als buiten de activeiten van Stichting Familie Sponsorplan Roemenië.

FSR is een Christelijke organisatie die geinspireerd door Gods liefde om wil zien naar de allerarmsten van Roemenië. Er wordt geen standaard hulp gegeven, maar de hulp wordt aangepast aan de omstandigheden van de hulpontvanger. Ons motto is dan ook:

 

 

Wilt u ons steunen? Dat kan door een gift over te maken op:

Rekening nr. NL26ABNA0494808926

Stichting Familie Sponsorplan Roemenië
Aalsmeer

BIC  : ABNANL2A

Hier vindt u antwoorden op meest gestelde vragen: